Startsida Umeå kommun

Utökad undervisningstid i de nationella minoritetsspråken

Från och med hösten 2018 får elever i förskoleklass till årskurs 9 utökad undervisningstid från 60 minuter i veckan till 120 minuter. Det gäller elever som läser något av de fem nationella minoritetsspråken.

Undervisningen sker i grupp vid ett eller flera tillfällen i veckan. Elever i förskoleklass och årskurs 3 får undervisning på sin skola.

Elever i årskurs 4–6 erbjuds undervisning på sin skola om det finns minst sju elever som ska läsa språket i motsvarande årskurser. Elever som måste ta sig till en annan skolenhet för att läsa modersmålet erbjuds busskort av Umeå kommun. Undervisningen kommer att bedrivas någon av dagarna tisdag till torsdag, klockan 16.00–17.00.

Elever i årskurs 7–9 möts för undervisning på en centralt belägen skolenhet. Även här erbjuds busskort till elever som är i behov av det för att ta sig till skolenheten. Undervisningen bedrivs på måndagar klockan 16.00–17.00.

Elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning motsvarande 120 minuter per vecka och grupp från årskurs 2.

Du kan läsa mer om fjärrundervisning i Umeå kommun vår webbplats.

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.