Startsida Umeå kommun

Mottagande av nyanlända barn och elever

Kompetenscentrum för flerspråkighet är sedan 1 augusti 2016 Mottagningsenhet för nyanlända barn och elever i Umeå kommun. Det innebär att alla barn, från förskoleåldern till årskurs 9, som kommer från ett annat land och inte gått i svenska skola ska anmälas till Mottagningsenheten.

Syftet med en gemensam mottagning är att öka likvärdigheten i mottagandet samt stärka och utveckla kompetensen i kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter. Kartläggningen ska leda till att barn och elever får en bra start i förskolan och skolan.

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.