Startsida Umeå kommun

Forskning

Inom området nyanländas lärande och flerspråkighet har det publicerats forskning som är av stort intresse för huvudman, ansvariga tjänstemän, rektorer, lärare och övrig pedagogisk personal i förskola och skola. 

Bunar (2016): Nyanlända och lärande- mottagande och inkludering.

Glogic, Löthagen (2016): Nyanlända. Vägledning till inkluderande undervisning. Att förmedla kunskap, språk, kultur och koder i flerspråkiga klasser.

Lahdenperä, Sundgren (2016): Skolans möte med nyanlända.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.