Startsida Umeå kommun

Stöd till ledare

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder stöd till förskolor och skolor utifrån mottagande av nyanlända barn och elever samt nyanländas lärande. Det är förskolechef och rektor som ansöker om stödet genom webbformulär.

Länkar

Kontakt

Marie Karling
Chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun

073-0736150

E-post

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.