Startsida Umeå kommun

Ansökan om stöd

Här kan du som förskolechef ansöka om olika typer av insatser för ert språkutvecklande arbete på förskolan. Vi på Kompetenscentrum för flerspråkighet tar kontakt med dig inom två veckor efter det att din ansökan har kommit in.

Ange vad ansökan gäller: Konsultation kan innebära ett behov av att ringa in ett utvecklingsområde, situationer som ni vill ha hjälp att hantera eller något som ni vill förändra i er verksamhet. Handledning kan innebära att Kompetenscentrum för flerspråkighet handleder såväl arbetslag som enskilda pedagoger utifrån ett specifikt utvecklingsområde. Kompetensutveckling/utbildning kan innebära att ni tillsammans med Kompetenscentrum planerar en gemensam insats för fortbildning, APT, föräldramöten etc. Annan specifik insats kan bero på er särskilda situation och att vi då kan skräddarsy en insats utifrån ert behov.
Multiple selectionKontakt

Karin Ledin
utvecklingsledare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå Kommun
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.