Startsida Umeå kommun

Ansök om stöd

Här kan rektor ansöka om olika typer av insatser för det språkutvecklande arbetet på fritidshemmet. Kompetenscentrum för flerspråkighet tar kontakt inom två veckor efter det att ansökan har kommit in.


Multiple selection


Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.