Startsida Umeå kommun

Ansökan om språk- och kunskapsutvecklande insatser på skolenheten

Här kan rektor ansöka om stöd i kompetensutvecklande insatser utifrån skolans behov i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Insatserna kan handla om övergripande kunskapshöjande insatser på APT, ämneslag/arbetslag, handledning i ett ämne av SVA-lärare, gemensamma kompetensutvecklingsdagar samt situationsanpassat stöd där Kompetenscentrum för flerspråkighet tillsammans med rektor kommer överens om vad insatsen ska innehålla.

Vilken typ av insats önskar ni? *

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.