Startsida Umeå kommun

Ansökan

Här kan rektor ansöka om insatser för stöd och kompetenshöjning vad gäller studiehandledning och kartläggning. Vi på Kompetenscentrum för flerspråkighet tar kontakt med rektor inom två veckor efter det att ansökan har kommit in.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Ange vad din ansökan gäller
Konsultation kan tex innebär att ni på skolan behöver stöd i hur ni ska lägga upp kartläggningen för nyanländ elev. Handledning kan innebär att ni behöver hjälp med steg för att genomföra en kartläggning. Kompetensutveckling/utbildning kan innebära att ni tillsammans med Kompetenscentrum för flerspråkighet planerar en gemensam insats för fortbildning, APT, föräldramöten etc. Annan specifik insats kan bero på er särskilda situation och att vi då kan skräddarsy en insats utifrån ert behov.
Fråga 5
Ansökan gäller *


Fråga 6 *
Multiple selection
Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10

Kontakt

Jila Sanaie
förstelärare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
jila.sanaie@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.