Startsida Umeå kommun

Tidsenliga verktyg som stöd i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet med barn i förskolan

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder förskolechef stöd i att utveckla förskolans språkstärkande arbete med lärplattan som verktyg. Här får du och din personal inspiration och handfasta tips och råd (workshop) på hur tidsenliga kan användas i verksamheten med barnen.

Vi på Kompetenscentrum för flerspråkighet tar kontakt med dig inom två veckor efter det att din ansökan har kommit in.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Kontakt

Peter Hjelm
utvecklingsledare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 26 08
070-644 05 97
peter.hjelm@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.