Startsida Umeå kommun

Pilotkommun i PISA 2015

Umeå kommun är sedan 2012 en av pilotkommunerna i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Matematiksatsning "PISA 2015". Målen är för denna satsning är bl a att andelen elever som når lägsta nivån ska halveras och att andelen elever som når högsta nivån ska öka.

Principbeslut har fattats om en "åtgärdstrappa" för tidiga insatser i matematik och svenska i de lägre åldrarna. I det ingår att intensivundervisning i matematik skall genomföras i högre grad. Lärare kommer också att medverka i Matematiklyftet.

Kontakt

Gunnar Olofsson
biträdande verksamhetschef
för- och grundskolan
070-327 84 74
gunnar.olofsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.