Startsida Umeå kommun

Primasatsningen 2008–2012

Utgångspunkten för kompetensutvecklingsarbetet har varit att elevernas intresse och motivation för ämnet matematik ska stimuleras samtidigt som kunskapsnivåerna ska förbättras.

Fem mål

  1. Barn och elever ska i allt högre utsträckning uppleva att matematik är stimulerande och lärorikt.
  2. Barns och elevers tilltro till sin förmåga att lösa matematiska och logiska problem ska öka.
  3. Elevers behov av särskilt stöd i matematik ska minska.
  4. Studieresultaten i matematik ska förbättras.
  5. Elever ska i allt högre utsträckning välja att fördjupa sina matematikkunskaper under gymnasietiden.

Inom ramen för PriMa Umeå har ett mycket omfattande kompetensutvecklingsutbud i matematik erbjudits under de tre senaste åren. Satsningen har inneburit ett nära samarbete med institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vi Umeå universitet.

Större insatser som skett genom PriMa-satsningen

Under det här arbetet skapades spetskompetens för att att möta och hjälpa barn med uttalade matematiksvårigheter. I arbetet har ett 100-tal matematikinspiratörer nätverkat, omfattande utbud av utbildning och deltagande i aktionsforskning erbjudits för lärare. Hälften av alla lärare i lägre årskurser har gått kurs i utomhusmatematik.

Exempel på vad som har erbjudits:

  • utbildning i formativ klassrumspraktik
  • särskilda undervisningsbehov i matematik
  • McIntosh ”Att förstå och använda tal”
  • kinesisk abakus som ett verktyg i arbetet med grundläggande taluppfattning i åk 1–3 för vissa lärare.
Kontakt

Charlotta Blomqvist
rektor
Grisbacka skola
070-880 19 28
charlotta.blomqvist@umea.se

Gunnar Olofsson
biträdande verksamhetschef
för- och grundskolan
070-327 84 74
gunnar.olofsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.