Startsida Umeå kommun

För elever med svårigheter i matematik, UmeMatte.nu

Umematte är en kommunal satsning för att hjälpa elever med svårigheter i matematik. Verksamheten riktas till elever i åk 6 och 9 som trots omfattande stödinsatser inte förväntas nå målen i nationella proven, där eleverna behöver en omstart och mer tid för att övervinna matematiksvårigheterna.

Syftet är att eleverna ska uppnå målen för åk 6 respektive 9 i matematik, öka sitt självförtroende med hjälp av MTM (Mental Träning i Matematik) samt finna lust och glädje till matematikämnet.

Urvalskriterier

Undervisande lärare som har elever som ska börja i åk 6 och i åk 9 har möjlighet att söka. De elever som har det allra största behovet av den verksamhet som UmeMatte erbjuder antas. Resterande elever ges kvalificerat stöd på sin egen skola.

Urvalskriterier för UmeMatte:

  • Eleven når målen i skolans alla ämnen, utom i matematik där eleven inte når ända fram.
  • Eleven är motiverad att göra något åt matten (det räcker inte med att vårdnadshavaren och/eller läraren är motiverade)
  • Eleven kan tänka sig att under ett läsår träna extra en gång i veckan, mellan kl 14.45–16.45, med koncentration och fokus.

Vid ansökan görs även en kartläggning, som ingår i urvalet av elever. 

Kontakt

Ansvarig för åk 6:

Cicki Nyberg
070-528 22 48
cicki.nyberg@umea.se

Ansvarig för åk 9:

Mike Bergström
070-369 92 92
mike.bergstrom@umea.se

Föreläsningar

UmeMatte.nu

Beskrivning av verksamheten med bland annat bakgrund, syfte, arbetssätt och framgångsfaktorer

MTM - Mental träning i matematik

Arbetsmetod för att förändra elevens självbild och öka tron på den egna förmågan

Vad är svårt?

Att kartlägga, analysera och arbeta med SUM-elever

Föräldramatematik

Tips och råd till föräldrar hur barn i matematiksvårigheter kan stöttas

Sidan har granskats 2018-08-13

Sidans kortadress: www.umea.se/umematte

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.