Startsida Umeå kommun

Bakgrund

UmeMatte.nu startade våren 2009 som ett utvecklingsprojekt för undervisning av elever i matematiksvårigheter i samarbete mellan Umeå kommun, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt Umeå universitet.

Initiativtagaren, Gunnar Sjöberg, matematiklärare och forskare vid Umeå universitet, sjösatte projektet under första läsåret tillsammans med matematiklärarna Mike Bergström och Cicki Nyberg. Nu har projektet övergått till en fast verksamhet där femte året slutfördes i juni 2014.

Några anledningar till att projektet startade var det stigande antalet elever i matematiksvårigheter, behovet av att utveckla ett allt mer kvalificerat stöd till elever i matematiksvårigheter samt en önskan om ett forskningsförankrat arbetssätt.

Sedan år 2011 leder Gunnar Sjöberg träffar med forskningsläsning och reflektion för en grupp matematiklärare, däribland Mike och Cicki, som specialiserat sig inom området särskilda undervisningsbehov i matematik.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.