Startsida Umeå kommun

Elevernas måluppfyllelse

Resultaten nedan visar hur många elever i genomsnitt som nått målen i årskurs 6, årskurs 9 samt A-kursen på gymnasiet, sedan starten höstterminen 2009.

Årskurs 6: 81 procent

Årskurs 9: 87,5 procent

A-kursen på gymnasiet: 80 procent

Elevutvärderingar sedan starten 2009

I elevernas utvärderingar av att ha deltagit i Umematte lyfter de fram den positiva effekten av den mentala träningen (MTM=Mental Träning i Matematik) som enskilt viktigaste för att klara godkänt i matematik.

Ett antal andra faktorer som också återkommer som positiva för utvecklingen: 

  • välstrukturerad undervisningsmodell med tydliga mål
  • en arbetsinsats som utvärderas kontinuerligt
  • mer tid för träning
  • få hjälp med att strukturera upp matematikämnet för att få en större förståelse för ämnet
  • nystart i ny miljö
  • träffa kamrater som befinner sig i en liknande situation

 

Respons

Respons från förälder:

”Jag vill att ni ska få veta att J som går hos er på Umematte har klarat E i matte. Hon har verkligen blivit hjälpt av er undervisning och det märks att hennes "mattesjälvförtroende" har stärkts väsentligt under höstterminen. Det är därför så stort att hon under höstterminen klarat de prov som krävs för att nå betyget E.”

Respons från tidigare elev:

"När jag gick i femman gick jag UmeMatte. Jag vill bara säga ett stort tack! Hade väldigt svårt med matte i låg- och mellanstadiet. Jag förstod det inte då när jag gick UmeMatte, men det hjälpte mig otroligt mycket! Det var inte bara i matten, utan det var i alla ämnen. Jag växte i mitt självförtroende och lärde mig att tänka på nya sätt. Jag vet inte om jag skulle ha lyckats så bra som jag har gjort om jag inte hade gått kursen. Idag har jag gått ut nian med A i matte!"

Respons från förälder:

"E är alltid positiv när hon kommer hem från Umematte och berättar med inlevelse om vad hon fått göra. Som grädde på moset så kom E hem från skolan i fredags och berättade att hon blivit godkänd på senaste matteprovet."

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.