Startsida Umeå kommun

Hur du som är föräldrar kan stötta ditt barn

Undvik att säga: "Jag var inte heller duktig i matte och se hur bra det har gått för mig." Matematiksvårigheter är, enligt forskningen, inte genetiskt betingat.

Stötta ditt barn genom att uppmuntra, visa ditt engagemang och intresse vid till exempel läxläsning i matematik. Hitta former i hemmet vad gäller när, var och hur arbetet ska göras.

Ställ krav, forskningen säger att det är viktigt att ställa rimliga krav, då detta ger bättre resultat. Följ upp läxläsning och resultat på prov. Fråga vad som var svårt/vad som barnet inte kunde, återkoppla till skolan om detta. Ställ krav på skolan så ditt barn kan få mer tid/träning för matematik, utöver matematiklektionerna.

Se till att ditt barn kommer utvilad och med frukost i magen till skolan.

Repetera, särskilt viktigt för barn i matematiksvårigheter är att repetera det nyss inlärda, för att befästa.

Vardagsmatematik, försök gärna att prata matematik i vardagen hemma t ex i köket (mätning av ingredienser), i bilen (avstånd, hastighet), sällskapsspel (huvudräkning), i affären (överslag, jämförpriser, huvudräkning)......

Förenkla, mycket går att förenkla, speciellt inlärning av multiplikationstabellen, se bilagor under multiplikationstabellen

Tips till elever och föräldrar

Ett sätt att lära sig multiplikationstabellen:

Tabellinlärning

När du kan tabell: 1, 2, 5 och 10 återstår endast 21 tal att lära in. Skriv ut bilagorna tabellkort 21 och tabellkort 21 talsvar och sätt ihop som fram och baksida. Klipp ut korten och träna.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.