Startsida Umeå kommun

Naturskolan i Umeå

Naturskola nästa termin?

Nu kan du ansöka för vt 2018. Ansök och anmäl ditt intresse om att få fyra till fem naturskoledagar med din klass nästa termin.

Läs mer!

Fortbildningar och arrangemang vt 18

Här kan du se vad som är på gång på, och runt Naturskolan. Det är en lista som allteftersom fylls på under hela terminen. Mer info samt eventuella anmälningsformulär finns under rubrikerna som är/blir "klickbara".

Datum

Rubrik

Målgrupp

Tid

Plats

14/2

Nätverksträff LHU

LHU-representanter
och ledare

15-17

Studion,
Folkets hus

På gång!

Utvecklingsdag, ledare LHU

Ledare (fsk/skola/elevhälsa)På gång!

Föreläsning om fåglar

Alla

15-17

 


 

Klicka på bilden!
Läs vad vi gjorde läsåret 16/17.

 

 

 

Naturskolans blogg

Om du vill veta mer vad som händer i och runt vår verksamhet så kan du titta in på vår blogg.


Kontakt

Erika Åberg
enhetschef, biolog
mejl

Agneta Fries
lärare
mejl

Lennart Wendel
lärare, biolog
mejl

Hans Lindborg
lärare
mejl

         Agneta                  Erika

         Lennart                 Hans

Kontaktformulär

Om du har en fråga till Naturskolan, använd gärna vårt kontaktformulär.

Hitta till kontoret

Hartvigsgården (annexet)
Backenvägen 28
090-16 50 95

Postadress:
Umeå kommun
Naturskolan
c/o Skolkontoret
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå

Blad

Sidan har granskats 2017-12-14

Sidans kortadress: www.umea.se/naturskolan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.