Startsida Umeå kommun

Kontaktformulär

Använd formuläret när du har en fråga till oss på Naturskolan.
Ju mer exakt beskrivningen är desto snabbare kan vi ge ett bra svar.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.