Startsida Umeå kommun

Dokumentation av LHU-erfarenheter

Låt andra ta del av era LHU-erfarenheter!

Naturskolan i Umeå arbetar med att synliggöra pedagogers och ledares erfarenheter av att arbeta med Lärande för hållbar utveckling.
Bidra gärna genom att använda länkarna nedan. Vi kommer att göra ett urval bland bidragen och kontaktar sedan er för att hjälpa till med dokumentation och presentation.

Stort som smått

Era bidrag kan röra sig om allt från små tips i vardagen till hur ni integrerar LHU i er verksamhet. Tänk på att det kan handla om olika perspektiv, t ex ekologiskt, ekonomiskt eller socialt. Det viktiga är att de inspirerar andra till att arbeta mer med Lärande för hållbar utveckling tillsammans med barn och elever.

 
Erfarenhetsbank

Här kan du läsa ett urval av de erfarenheter som pedagoger i Umeå delat med sig av i redigerad form (pdf). Sprid gärna presentationerna till andra medarbetare och intresserade.

        ERFARENHETSBANK OM LÄRANDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Målgrupp

Rubrik

Datum för publ.

Förskola

Kemikaliesmart förskola

19/6 2018

åk 4-9

Återbruk - om hållbarhet i slöjden

19/6 2018

åk 7-9

Musikhjälpen 

19/6 2018 

Kontakt

Erika Åberg
enhetschef
Naturskolan
Umeå kommun
090-16 50 95
070-569 03 21
erika.aberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.