Startsida Umeå kommun

Dokumentation av LHU-erfarenheter

Låt andra ta del av era  LHU-erfarenheter!

Naturskolan i Umeå kommer under 2016-17 att dokumentera pedagogers och ledares erfarenheter av att arbeta med Lärande för hållbar utveckling. Bidra gärna genom att skicka en beskrivning med detta formulär. Vi kommer att göra ett urval bland bidragen och kontaktar sedan dem som valts ut för att hjälpa till med dokumentation och presentation.

Stort som smått

Era bidrag kan röra sig om allt från små tips i vardagen till hur ni integrerar
LHU i er verksamhet. Tänk på att det kan handla om olika perspektiv, t ex ekologiskt, ekonomiskt eller socialt. Det viktiga är att de inspirerar andra till att arbeta mer med Lärande för hållbar utveckling tillsammans med barn och elever.

Enkelt och kortfattat

Försök att förenkla texten till en sammanfattning. Det underlättar för oss då vi skall göra ett urval.

Obs! om du hellre vill lämna ditt bidrag via mejl, läs det här först!Kontakt

Erika Åberg
enhetschef
Naturskolan
Umeå kommun
090-16 50 95
070-569 03 21
erika.aberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.