Startsida Umeå kommun

                                                                                    De Globala Målen

Nätverket LHU

Uppdragsplan 2016–2019

Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling har formulerats i internationella överenskommelser och nationella styrdokument. Barn, elever och personal i Umeå skall bidra och medverka till en hållbar utveckling och ett hållbart lärande.

Temat för läsåret 17/18

Det övergripande temat för läsåret 17/18 kommer att vara "De globala målen för hållbar utveckling" där vi under de olika träffarna riktar in oss på några specifika mål. Vi kommer att erbjuda kortare föreläsningar, exempel från våra egna verksamheter samt tid för erfarenhetsutbyten.

Datum för läsårets träffar:

  • 27 september
  • 22 november     
  • 14 februari 
  • 18 april

Läs gärna rapporten från Naturskyddsföreningen: "Hållbar utveckling i skolan

Syftet med nätverket LHU är att:

  • öka och sprida  kunskaper, kompetenser och erfarenheter i arbetet med lärande för hållbar utveckling.
  • öka förutsättningarna för måluppfyllelse och likvärdighet i enlighet med läroplan och uppdragsplan.
  • utgöra ett tydligt stöd för ledare och kollegor och underlätta så att aktuella frågor kommuniceras inom enheten och nätverket.  

Representanterna i nätverket LHU:

  • deltar på de nätverksträffar som arrangeras två gånger per termin.
  • delger ledare och kollegor information från nätverksträffarna samt tar in synpunkter till nätverket.
  • vidarebefordrar relevant information som kommer via nätverkets sändlista.
Referensgrupp LHU

Område Öst

Carina Axroth Katarina Markström Anna-Carin Gritzner

Område Nord

Lennart Olofsson Marie Aspfors Katarina Stillesjö

Område Syd

Rickard Erlingsson Myrtle Nestander

Område Väst

Charlotta Blomqvist Lena Höök Ulrika Hurdén

Område Centrum/Norr

Erik Nordahl Solveig Häggqvist

Förskolestrateg

Pian Rosell

Skolstrateg

Gunnar Olofsson

Sammankallande

Leif Thylin
Erika Åberg

Mer information

Länkar att titta närmare på:

Hans Rosling på Youtube

Gap minder

Blir världen bättre?
(FN:s utvecklingsprogram)

Internationalisering i skolans styrdokument (Internationella programkontoret)

Världen bättre än du tror (DN)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.