Startsida Umeå kommun

                                                                                    De Globala Målen

Nätverket LHU

Uppdragsplan 2016–2019

Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling har formulerats i internationella överenskommelser och nationella styrdokument. Barn, elever och personal i Umeå skall bidra och medverka till en hållbar utveckling och ett hållbart lärande.

Temat för läsåret 17/18

Det övergripande temat för läsåret 17/18 var "De globala målen för hållbar utveckling" där vi under de olika träffarna riktade in oss på några specifika mål. Vi erbjöd kortare föreläsningar samt exempel från våra egna verksamheter.

Läs gärna rapporten från Naturskyddsföreningen: "Hållbar utveckling i skolan

Nätverksträffar ht 18


Syftet med nätverket LHU är att:

  • öka och sprida  kunskaper, kompetenser och erfarenheter i arbetet med lärande för hållbar utveckling.
  • öka förutsättningarna för måluppfyllelse och likvärdighet i enlighet med läroplan och uppdragsplan.
  • utgöra ett tydligt stöd för ledare och kollegor och underlätta så att aktuella frågor kommuniceras inom enheten och nätverket.  

Representanterna i nätverket LHU:

  • deltar på de nätverksträffar som arrangeras två gånger per termin.
  • delger ledare och kollegor information från nätverksträffarna samt tar in synpunkter till nätverket.
  • vidarebefordrar relevant information som kommer via nätverkets sändlista.
Planer och dokument

Handlingsplan LHU 2016–2019

Strategic plan ESD 20162019

Nätverksrepresentanter
(ny lista kommer inom kort)

Referensgrupp LHU

Område Öst

Carina Axroth
Anna-Carin Gritzner
Anna Stålnacke

Område Nord

Lennart Olofsson
Markus Strömberg

Område Syd

Alf Nilsson 
Eva Eriksson

Område Väst

Charlotta Blomqvist
Lena Höök

Område Centrum/Norr

Solveig Häggqvist
Malin Larsson
Erik Nordahl

Förskolestrateg

Pian Rosell

Skolstrateg

Gunnar Olofsson

Naturskolan/Sammankallande

Erika Åberg

Mer information

Länkar att titta närmare på:

Hans Rosling på Youtube

Gap minder

Blir världen bättre?
(FN:s utvecklingsprogram)

Internationalisering i skolans styrdokument (Internationella programkontoret)

Världen bättre än du tror (DN)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.