Startsida Umeå kommun

Temaklasser

Fyra träffar, fem teman!

I vårt arbete med Temaklasser besöker vi Umeås för- och grundskolor fyra heldagar under en termin. Träffarna är spridda över hela terminen och vi arbetar då tillsammans med lärare och elever med fem olika teman, varav ett ansvarar pedagogen/läraren för (läs mer om hur i ansökningsformuläret till höger).

När det gäller träffarna med förskolorna så blir det endast en kortare del av dagen (efter överrenskommelse), och då framförallt med inrikting mot avdelningarnas femåringar. Alltså ett lite annorlunda upplägg än det som beskrivs här nedan.

Se Naturskolans förslag på teman och deras kopplingen till läroplanen.

En dag med Naturskolan

En dag med Naturskolan startar med en kort genomgång av det aktuella temat i klassrummet. Därefter går vi ut till en plats i närheten av skolan.

Eleverna arbetar oftast i grupp och får uppgifter som anknyter till temat.
Vi fikar ute och äter gärna även lunchen där, du bestämmer.

Dagen avslutas inne med fördjupning i ämnet, redovisning, utvärdering och dokumentation. Beroende på elevernas ålder kan det här se lite olika ut.

Strukturen över en dag kan sammanfattas så här:

  1. Skapa delaktighet
  2. Väck nyfikenhet
  3. Fokusera uppmärksamheten
  4. Upptäcka, uppleva och undersöka
  5. Dela inspiration
  6. Repetera och dokumentera

Från tidigare utvärdering

Boktips

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.