Startsida Umeå kommun

Rådslaget

Med Umeås ungdomars framtidsbild i fokus

  • Hur ser Umeås ungdomars framtidsbild ut av vår stad år 2030?
  • Vilka framgångar och utmaningar möter Umeå i arbetet med hållbar stadsutveckling?
  • Hur konsumerar vi och hur lever vi ett gott liv?
  • Vilka mål och visioner finns och hur långt har vi nått?
  • Vilka frågor och råd har ungdomarna till experter och beslutsfattare?

Se dokumentation från Rådslaget 2016

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.