Startsida Umeå kommun

NOT vt 2018

Viktig information inför bokning av pass

Aktiviteterna vänder sig till både elever och lärare, från förskoleklass till och med årskurs 9. Som lärare har du möjlighet att knyta nya kontakter för andra studiebesök utanför NOT-veckorna.

Aktiviteterna vänder sig till både elever och lärare, från förskoleklass till och med årskurs 9. Som lärare har du möjlighet att knyta nya kontakter för andra studiebesök utanför NOT-veckorna.

 • Aktiviteterna under NOT veckorna är väldigt populära och snabbt blir de flesta programpunkterna fullbokade. Först till kvarn gäller.

 • För att ge fler klasser möjlighet att komma med på NOT-arrangemang gäller max 2 anmälningar för varje klass/grupp. Detta är en samvetsfråga gentemot dina kollegor runt omkring på skolorna, era möjligheter till fler anmälningar stängs alltså inte. Förhoppningen är att du respekterar detta.

 • Respektera också de uppgifter i varje programpunkt som gäller målgrupp och antal elever.

 • När du vid anmälan ska fylla i raden för "Pass nr" skriver du in numret på passet i programpunkten och inte programpunktens nummer.

 • När du anmäler dig och din klass var då säker på att det är en aktivitet som ni har möjlighet att delta vid.

 • Om du trots allt behöver göra avanmälan, meddela det till aktören dit du har fått kontaktuppgifter och till mig som samordnare snarast, leif.thylin@umea.se Detta ger möjlighet för annan klass att delta.

 • Busstransporter till bondgårdsbesök och Dåva kraftvärmeverk ingår inte. Om du anmäler dig till någon av dessa aktiviteter måste din skola boka buss och betala kostnaden.

 • Din direkta bekräftelse på att ni kommit med på en aktivitet är att den är öppen och att du därför kan skriva in dina uppgifter. Sedan stängs den för vidare möjlighet att anmäla sig.

Innan NOT-veckorna börjar

 • En tid efter det att anmälningstiden gått ut fredagen den 16 mars kommer du att få kontaktuppgifter till aktören i form av namn, telefonnummer och mailadress.

 • Sedan är det ditt ansvar som lärare att i god tid ta kontakt för att meddela att ni kommer och att lösa praktiska frågor kring besöket.

 • Aktören får också veta vilka pass som är bokade och får dina kontaktuppgifter.

Samverkanspartners som alla har till syfte att öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Logga Umeå universitet
Kontakt

Leif Thylin
samordnare av NOT-veckorna
leif.thylin@umea.se

Sidan har granskats 2018-08-23

Sidans kortadress: www.umea.se/not

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.