Startsida Umeå kommun

Språkprio

Arbetet med Språkprio har fortskridit genom olika nätverk bestående av pedagoger och specialpedagoger från Umeås skolor.  

Nätverket för utveckling av kommunikation, läsa och skriva kommer under 2011 och 2012 arbeta med olika metoder för ökad läsförståelse inom kommunens grundskolor. Nätverket består i dagsläget av 2 pedagoger från varje skolområde samt två av Elevhälsans läs- och skrivkonsulenter. Koordinator för nätverket är Annika A Davidsson, Elevhälsan.

Läs mer om det pågående arbetet på vår blogg

Kontakt

Vill du veta mer om Umeås arbete med Språkprio, kontakta:

Lena Enmark
utvecklingsledare inom grundskolan Umeå kommun
090-16 12 69
070-549 65 55
lena.enmark@umea.se

Sidan har granskats 2018-02-07

Sidans kortadress: www.umea.se/sprakprio

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.