Startsida Umeå kommun

Tidsregistrering i förskola och fritidshem

Om tjänsten

Umeå kommun använder tidsregistrering av barn i förskola och fritidshem på några enheter. Det innebär att vårdnadshavare hemifrån kan ange vistelsetider via webben samt knappa in sitt barn vid lämning och hämtning på en dataskärm på barnets avdelning. Tjänsten underlättar för personalen att kunna planera sin verksamhet utifrån barnantal.

Tjänsten på fler enheter dröjer

Tidsregistrering har införts på några enheter men ett bredare erbjudande av tjänsten på fler enheter är i dagsläget inte möjligt. Arbete pågår att testa tjänstens möjligheter att fungera optimalt med kommunens IT-miljö. 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.