Startsida Umeå kommun

Kontakta praktiksamordnare

Samordnarna är länken mellan lärarutbildningen och för- och grundskolor samt gymnasiet inom Umeå kommun, exempelvis när lärarstuderande genomför VFU. Samordnarna ansvarar för olika geografiska skolområden. I varje skolområde finns förskolor och grundskolor.

Mike Bergström

Mike Bergström

Leif Thylin

Leif Thylin

Carina Salomonsson

Carina Salomonsson

Ulf Albertsson

Ulf Albertsson

Petra Westling

Petra Westling

Kontaktuppgifter

Skolområden, skolor

Samordnare, mejl

Besöksadress

Telefon

Centrala V, Grubbe, Västra

Mike Bergström
mike.bergstrom@umea.se

Hagaskolan

070-369 92 92

Centrala Ö, Haga, Sävar

Leif Thylin leif.thylin@umea.se

Fridhemsgymnasiet

070-305 46 32

Ersboda, Marie

Carina Salomonsson
carina.salomonsson@umea.se

Bräntbergsskolan

070-581 56 01

Hörnefors, Röbäck, Teg

Ulf Albertsson
ulf.albertsson@umea.se

Böleängsskolan

090-16 52 78, 070-278 09 76

Holmsund, Obbola, Tomtebo, Ålidhem

Petra Westling
petra.westling@umea.se

Storsjöskolan

070-528 99 11

Administrativ samordnare, Dragonskolan

Lena Edqvist
lena.edqvist@umea.se

Dragonskolan,
rum B 812

090-16 42 90, 070-222 97 25

Administrativ samordnare, Midgårdsskolan

Elin Sjöström
elin.sjostrom@umea.se

 

090-16 59 58, 070-536 73 02

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.