Startsida Umeå kommun

Måltidsutveckling

I måltidsplaneringen, såväl för lunchen som för frukost och mellanmål, ligger de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) som grund i Måltidsservice arbete. I NNR anges vilka matvanor som kan minska risken för sjukdomar som är förknippade med matvanor och livsstil, såsom hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer. I NNR finns även rekommendationer kring andelen näringsämnen kroppen behöver för att utvecklas och fungera på bästa sätt.

De Nordiska näringsrekommendationerna ges ut av Nordiska Ministerrådet och gäller för hela norden. NNR har antagits som de officiella rekommendationer som används i Sverige.

Kostråden

Livsmedelsverkets kostråd utgår från de senaste forskningsrönen inom området. Livsmedelsverket har, med NNR som grund, tagit fram kostråd för olika grupper; för spädbarn, för större barn och vuxna, för gravida och för ammande.

Bra mat i förskolan och skolan

Våra matvanor grundläggs tidigt i livet. En stor del av barnens totala måltider intas i förskolan eller i skolan. Beslutsfattare, kostchefer, upphandlare, förskolechef/rektor, kökspersonal, pedagogisk personal och föräldrar har en har en mycket betydelsefull roll för att främja bra matvanor i förskolan och i skolan. För mer information, läs "Bra mat i förskolan" eller "Bra mat i skolan" vilka du kan hitta i högerspalten på denna sida.

Så arbetar vi med maten​

På dessa webbsidor kan du läsa om hur vi utvecklar maten (Se vänstermenyn). Det finns också sammanfattat i en broschyr "Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun" (Se högermenyn). Måltidsservice har en kvalitetsdeklaration där det framgår vad gästen kan förvänta sig av måltiderna. Måltidsservice arbetar med ständiga förbättringar, vilket innebär att vi både uppskattar och uppmuntrar förslag och synpunkter (Se högermenyn).

Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.