Startsida Umeå kommun

Halalkött i Umeå kommun

Enligt svensk lag ska djur skyddas från onödigt lidande, därför ska djuren alltid bedövas före slakt i Sverige. Djurskyddslagens bestämmelse om slakt av husdjur innebär att djuret ska vara bedövat när blodet tappas av, och att andra åtgärder vid slakten inte får vidtas innan djuret är dött. Det innebär en konflikt för de som tillhör vissa religioner där den traditionella slakten utförs på obedövade djur. Traditionell halalslakt är inte godkänd i Sverige eftersom djuret enligt Halal är vid medvetande i slaktögonblicket.

Kriterier vid upphandling

På grund av oklarheter kring möjligheterna att ställa djurskyddskrav vid en upphandling har Miljöstyrningsrådet (numera Konkurrensverket) tillsammans med expertgruppen för animalier arbetat fram kvalitetskriterier för animaliska produkter. För kött finns kvalitetskriterier kring

  • information om ursprung
  • antibiotika
  • transport av djur till slakt
  • slaktmetod
  • salmonella
  • operativa ingrepp
  • betesdrift
  • EU-ekologisk vara.

I upphandling efterfrågar Umeå kommun köttprodukter som efterföljer konkurrensverkets kvalitetskriterier för kött.

Halalkött som uppfyller svensk djurskyddslag

Det finns idag slakterier med Halalcertifikat vilka uppfyller kraven på djurskydd i svensk lagstiftning. Måltidsservice erbjuder idag vissa kycklingprodukter från ett sådant slakteri där kycklingarna har bedövats med el (vilket är en av de vanligaste bedövningsformerna för fjäderfän). Många muslimer godkänner dessa typer av produkter, men vissa gör det inte. 

Måltidsservice erbjuder även ett vegetariskt alternativ varje dag till alla skolelever.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.