Startsida Umeå kommun

Försäljning av måltider

Måltidsservice kan tyvärr inte sälja överblivna måltider till externa gäster såsom föräldrar till elever på en skola med hänvisning till konkurrenslagstiftningen. Kommunen får inte konkurrera med övriga livsmedelsaktörer på den fria marknaden.

Måltidsservice arbetar aktivt med matsvinnet där målet att minska andelen mat vi slänger av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.