Startsida Umeå kommun

Kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet

Inom Kompetenscentrum för flerspråkighet ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Lämna synpunkter/klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål som berör vår verksamhet uppmuntrar vi dig att ta upp frågan direkt med den det berör.

Om du lämnat klagomål och upplever att det inte hanteras tar du kontakt med  chefen för verksamheten. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs.

Chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt ärende.

Chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp.
Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning.

Om du inte är nöjd med Kompetenscentrum för flerspråkighets hantering av klagomål kan du vända dig till skoldirektören. Det finns även möjlighet för dig att göra en anmälan till Skolinspektionen. Vissa beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

Vi tar gärna emot din synpunkt eller ditt klagomål via  formulär, se meny till vänster.
Välkommen med dina synpunkter eller klagomål!

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Hantering av synpunkter och klagomål

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.