Startsida Umeå kommun

Välkommen att lämna dina synpunkter och klagomål

Här kan du skriftligt lämna synpunkter och klagomål. Vi på Kompetenscentrum för flerspråkighet tar kontakt med dig inom två veckor efter det att ditt ärende har kommit in.

Fråga 1

Kontaktuppgifter
Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.