Startsida Umeå kommun

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning öppnar den 15 februari 2018 för läsåret 2018-2019.

Ämnet modersmål handlar om språkutveckling, men även om kultur och identitet. De förmågor som modersmålsämnet syftar till att utveckla, växer i kommunikation och samspel med andra.

                                                         Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012

Modersmålsundervisningen anordnas och bedrivs av Kompetenscentrum för flerspråkighet som är en del av Umeå kommun. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra, genomförs undervisningen i grupp. För elever i årskurserna 4-6 kan det innebära att undervisningen sker på annan skola än den som eleven tillhör. Umeå kommun erbjuder busskort till elever som är i behov av det för att ta sig till och från undervisningen.

Modersmålsundervisningen kan genomföras som språkval, på elevens eller skolans val alternativt utanför den garanterade undervisningstiden.

I Umeå kommun är modersmålsundervisningen oftast förlagd efter ordinarie undervisningstid. Undervsingsingsrupperna årskurs 4-6 och 7-9 ligger mellan 16.00--17.00 måndag till torsdag.


Modersmål är ett eget ämne och följer den nationella kursplanen för grundskolan. Att läsa modersmål är frivilligt. Rektor beslutar enligt skollagen om elevs rätt att läsa modersmål.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) har en elev har rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om:

- Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska

- Eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet

- Eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att:

- Minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket

- Lämplig lärare finns att tillgå

Flerspråkighet för högre måluppfyllelse


Kontakt

Mona Falkman
Koordinator
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
090-16 27 17
070-698 93 39
E-post

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning senast den 30 april 2018. Det går att ansöka från och med 15 februari 2018. 

För elever som deltar i modersmålsundervisning krävs ingen ny ansökan inför nytt läsår.

Ansökning gör du här

Uppsägning av modersmål

Vid uppsägning av modersmålsundervisning ansvarar vårdnadshavare för att fylla i följande underlag.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.