Startsida Umeå kommun

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning

Kompetenscentrum för flerspråkighet (KCF) utvecklar på uppdrag av för- och grundskolenämnden fjärrundervisning för modersmålsundervisningen. Syftet med fjärrundervisning är att öka tillgängligheten samt att elever erbjuds undervisning i grupp.

Utvecklingen av fjärrundervisningen påbörjades hösten 2015. Då med årskurserna 7-9, därefter årskurserna 4-6 men också med några elever i de lägre årskurserna. Under 2017-2018 kommer elever i årskurserna 1-3 att erbjudas modersmålsundervisning genom fjärrteknik.

Läsåret 2017-2018 bedriver vi fjärrundervisning i ämnet modersmål i följande språk:

Arabiska
Dari
Engelska
Finska
Franska
Meänkieli
Nordsamiska
Persiska
Portugisiska
Spanska
Sydsamiska
Thai
Tyska
Umesamiska

Kontakt

Peter Hjelm
utvecklingsledare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
090-16 26 08
070-644 05 97
E-post

Mer information

Fjärrundervisning i ämnet modersmål startar den 4 september.

 

Skolverket informerar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.