Startsida Umeå kommun

Kurser i modersmål

På gymnasienivå finns tre kurser i modersmål om vardera 100 poäng.

Modersmål 1, 100 poäng

Modersmål 2, 100 poäng

Modersmål - aktiv tvåspråkighet, 100 poäng

Läs mer om kursplanerna på skolverkets sida.

Länk


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.