Startsida Umeå kommun

Anmälan

Anmälan till förskola/förskoleklass/grundskolan årskurs 1-9.

Nedan anmäler du nyanlända barn/elever för plats i förskola eller skola.

Elevens namn:
User informationKön: *

Från vilket land kommer eleven?
Har eleven gått i skola i Sverige? *
Anvisningskommun är den kommun som Migrationsverket anvisar för att ta hand om ett ensamkommande barn. Den anvisade kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnet.
Vilken typ av boende har eleven? *

Uppgifter om boendet (inklusive eventuell c/o-adress):
User information

Kontaktperson: *Namn och telefonnummer till kontaktperson/vårdnadshavare:
User informationInskickat av:
User information
E-post kontaktperson/vårdnadshavare
Kontakt

Helene Berglund
koordinator
Kompetenscentrum för flerspråkighet Umeå kommun
090-16 27 21
070-551 16 05
helene.berglund@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.