Startsida Umeå kommun

Undervisning för nyanländ elev i förberedelseklass

I Umeå kommun börjar alla nyanlända elever i årskurs 1–3 i ordinarie undervisningsgrupp. För elever i årskurs 4–9 börjar nyanlända elever oftast i en av Umeå kommuns förberedelseklasser.

Undervisning i förberedelseklass ger nyanländ elev möjlighet att lära sig svenska språket genom skolans olika ämnen. Enligt skollagen är det inte möjligt att en elev får all sin undervisning i förberedelseklass. En elev som har kunskaper i ett ämne som motsvarar kraven ska gå i ordinarie undervisning. Enbart kunskaper i svenska språket är inte avgörande för om eleven kan delta i ordinarie undervisning i ett eller flera ämnen.

Skolor i Umeå kommun med förberedelseklass:

Bräntbergsskolan, åk 7–9

Ersängskolan, åk 4–9

Grubbeskolan, åk 7–9

Hedlundaskolan, åk 4–6

Teg centralskola, åk 7–9

Ålidhemskolan, åk 4–6 

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.