Startsida Umeå kommun

Kartläggning

I Skollagen framgår det att skolan ska göra en pedagogisk kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.

Kartläggningen är utgångspunkten för hur undervisningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och behov.

Skolverkets kartläggningsmaterial, steg 1 och 2, är obligatoriskt från och med den 15 april 2016.

 

Så här gör vi i Umeå:

Kartläggning steg 1 (pdf)

Kartläggning steg 2 (pdf)

Kontakt

Marie Karling
Chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
073-073 61 50
E-post


Mirna Nasser
Språkutvecklare

073-073 04 52
E-post

Katarina Nyman
Språkutvecklare
070-265 17 05
E-post

 

Linda Spett
Språkutvecklare
070-265 16 72
E-post

 

Masoumeh Hemati

Språkutvecklare, tjänstledig

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.