Startsida Umeå kommun

Mottagande av nyanlända elever, riktlinjer

I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Det är en elev som har varit bosatt utomlands, som nu bor i Sverige och som har börjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år.

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. Även för andra elever som har varit bosatta utomlands kan det bli aktuellt att göra en bedömning av elevens kunskaper.

www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmaterial

I Umeå kommun finns det riktlinjer för mottagande av nyanlända elever.
Här är gången för mottagande:

Riktlinjer mottagande av nyanlända barn

Kontakt

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Jila Sanaie
språkutvecklare
070-265 17 05
jila.sanaie@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.