Startsida Umeå kommun

Språkintroduktion

Språkintroduktion (SI) är ett program för dig som är i åldern 16-20 år, ny i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9. Vi har en kontinuerlig intagning över året.

Språkintroduktion finns på Dragonskolan och Midgårdsskolan. Efter samtal, kartläggning och tester placeras du i de ämnesgrupper som passar din kunskapsnivå.

Vi följer nuvarande lagstiftning (SL 29 kap, 3§) vilket innebär att vi inte erbjuder personer över 18 år att påbörja utbildning på Språkintroduktion.

På gång

Skolstart

Tisdag 21 augusti kl.09.00
Skolstart nya elever Språkintroduktion (SI).
Detta läsår kommer vi att vara på Ryttmästaren, Stadshusområdet samt på Dragonskolan.
Brev med mer information skickas ut.

Torsdag 23 augusti kl.09.00
Språkintroduktion (SI)
Skolstart fortsatta elever. Ryttmästaren.

Individuellt alternativ (IA)
Inskrivningssamtal IA. Brev med mer information skickas ut.

Tisdag 28 augusti kl.10.00
Individuellt alternativ (IA). 
Lokal meddelas vid inskrivningssamtal.

Torsdag 13 september kl.10
Yrkesintroduktion (YI). Respektive yrkesingång.
Lokal occh plats meddelas i mitten av augusti. 

Överföring av elev till språkintroduktion  

Kontakt

Ann-Charlotte Gavelin Rydman
rektor
Språkintroduktion
070-311 49 09
ann-harlotte.gavelin@umea.se

Ibrahim Alhakim
biträdande rektor
MID, FOR
Språkintroduktion
070-645 23 45 
ibrahim.alhakim@umea.se

Katarina Nyman
biträdande rektor
Västra gy, DR
Språkintroduktion
070-699 08 69
katarina.nyman@umea.se

Carina Ovesson
administratör
Språkintrodukton
090-16 59 83
carina.ovesson@umea.se

Mer information

Would you like to read about Språkintroduktion in another language?

Read about introduction programmes at Skolverkets webbsite

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.