Startsida Umeå kommun

Anmälan: Ny elev

Om du vill anmäla en ny elev till Språkintroduktion fyller du i nedanstående formulär.

 

Elevens namn: *
User information
Kön: *

Från vilket land kommer eleven?
Har eleven gått i skola i Sverige? *Anvisningskommun är den kommun som Migrationsverket anvisar för att ta hand om ett ensamkommande barn. Den anvisade kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnet.
Vilken typ av boende har eleven? *

Uppgifter om boendet (inklusive eventuell c/o-adress):
User information

Kontaktperson:Namn och telefonnummer till kontaktperson:
User information

Inskickat av:
User information
Kontakt

Monica Brännlund
studie- och yrkesvägledare
070-385 06 73
monica.brannlund@umea.se

Martha Kalman
samordnare språkintroduktion
gymnasie- och vuxenutbildningen
070-699 43 47
martha.kalman@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.