Startsida Umeå kommun

Förändring av studier, avbrott

För att göra en förändring av studierna behöver du prata med din studie- och yrkesvägledare. Tillsammans fyller ni blanketten som du hittar till höger.

Kontakt

Eva Koppari
studie- och yrkesvägledare
Västra gymnasiet SI, Dragon SI
eva.koppari@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.