Startsida Umeå kommun

Blanketter för elever på Språkintroduktion

Här hittar du blanketter som rör skolan och undervisningen. Alla blanketter fylls i av vårdnadshavare/god man och skickas till Midgårdsskolan i bif. svarskuvert.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.