Startsida Umeå kommun

Överföring av elev till språkintroduktion

För att göra en överföring av elev krävs att du fyller i grunduppgifter för den elev som ska börja på språkintroduktion.

Ämnesöverföring görs i två steg:

  1. Allmän information om elevens erfarenheter och resultat i respektive ämne.
  2. Skriftlig bedömning utifrån kunskapskriterierna åk 9 om eleven har haft undervisning för åk 9. Skriftlig bedömning i svenska och engelska görs alltid, antingen utifrån kunskapskriterier åk 9 eller Gers.

Här hittar du blanketter för att göra skriftlig bedömning:

Bild

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Historia

Idrott och hälsa

Kemi

Matematik

Religion

Samhällskunskap

Svenska som andraspråk 

Samtliga blanketter bör skickas in senast 31 maj.

Kontakt

Martha Kalman
samordnare, språkintroduktion
070-699 43 47
martha.kalman@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.