Startsida Umeå kommun

Pedagogisk överföring av elev och skriftliga bedömningar till Språkintroduktion från grundskolan

Överföring av elev till Språkintroduktion görs av skolan och av respektive ämneslärare. De två överföringarna behöver inte göras i någon speciell ordning. Överföringen nedan syftar till att Språkintroduktion skall kunna planera för, och placera eleven på rätt nivå i respektive ämne. (Överföring som från Elevhälsan görs vid annat tillfälle).

Allmän överföring från skolan:
Fyll i wbs-blanketten ”Överföring från grundskola”.

Överföring av ämnesomdöme/skriftlig bedömning av ämneslärare görs i två steg:

  1. Skriv ämnesomdömet i respektive pdf-blankett som ni hittar nedan (Obs! Använd inte webbläsaren ”Microsoft Edge”). Spara ned dokumentet på datorn (Om ni har egna bedömningsblanketter så kan de bifogas istället för de pdf:er vi tillhandahåller).
  2. Skicka in bedömningsblanketten med hjälp av wbs-blanketten ”Ämnesomdöme inför överföring”.

Här hittar du blanketter för att göra skriftlig bedömning:

Bild

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Historia

Idrott och hälsa

Kemi

Matematik

Religion

Samhällskunskap

Svenska som andraspråk 

Samtliga blanketter bör skickas in senast 8 juni.

Kontakt

Lena Lindström
samordnare, Språkintroduktion
070-370 18 91
lena.lindstrom@umea.se

Mer information

Instruktionsfilm (Youtube)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.