Startsida Umeå kommun

Överföring av elev till språkintroduktion

För att göra en överföring av elev krävs att du fyller i grunduppgifter för den elev som ska börja på språkintroduktion.

Ämnesöverföring görs i två steg.

1. Allmän information om elevens erfarenheter och resultat i respektive ämne.

2. Skriftlig bedömning utifrån kunskapskriterierna åk 9 om eleven har haft undervisning för åk 9. Skriftlig bedömning i svenska och engelska görs alltid, antingen utifrån kunskapskriterier åk 9 eller Gers.

Här hittar du blanketterna för att göra skriftlig bedömning:

Bild
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Religion
Samhällskunskap
Svenska som andraspråk

 

Samtliga blanketter bör skickas in senast 31 maj.

Kontakt

Martha Kalman
samordnare språkintroduktion
070-699 43 47
mejl


Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.