Startsida Umeå kommun

Språkintroduktion

Språkintroduktion (SI) är ett program för dig som är i är i åldern 16–20 år, ny i Sverige och vill studera för att få godkända betyg åk 9. SI har kontonuerlig intagning över året.

Vi finns på fyra gymnasier i Umeå: Midgårdsskolan, Forslundagymnasiet, Dragonskolan och Västra gymnasiet. Du som studerat svenska kortare tid än två-tre terminer börjar på Forslunda, sedan fortsätter du på Dragonskolan, Midgårdsskolan eller Västra gymnasiet. Efter samtal, kartläggning och tester placeras du i de ämnesgrupper som passar din kunskapsnivå.

Unik

Om du är helt ny i Umeå går du först en kurs på sex veckor kallad Unik (Unga Nya I Kommunen) på Forslunda. Där får du svenskundervisning och en introduktion till Umeå som skol- och ungdomsstad och det svenska samhället. Om du kommer till SI från grundskolan i Umeå går du inte Unik, eftersom du då redan känner Umeå.

Ämnen, steg och betyg

På Midgårdsskolan och Forslundagymnasiet studerar du svenska, matematik, idrott, bild, musik, modersmål och SO. Terminen innan du flyttar till Västra Gymnasiet studerar du också engelska och NO. På Midgårdsskolan och Forslundagymnasiet har vi också en läs- och skrivklass, där du får träna dig att läsa och skriva om du inte behärskar det. I vissa ämnen kan kurserna ge betyg, det beror på dina förkunskaper.

På Västra gymnasiet består svenska av fyra steg, som alla bygger på varandra. Steg 4 ger möjlighet till betyg. För att gå den kursen måste du visa att du behärskar de tidigare stegen. I matematik och engelska är stegen tre, steg 3 ger möjlighet till betyg. NO-bas och SO-bas motsvarar årskurs sex. När du visat att du har de kunskaperna får du välja några av ämnena samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, fysik, kemi, biologi som alla ger möjlighet till åk 9-betyg. Du kan också läsa modersmål, bild, musik, idrott och en förberedande kurs i vård och omsorg.

Betyg

På SI sätts enbart åk 9-betyg men du kan få ett studiebevis när du slutar om du inte uppnått betyg. På SI går du tills du uppnått dina mål, men längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Kontakt

Ann-Charlotte Gavelin Rydman
rektor
Språkintroduktion
070-311 49 09
ann-harlotte.gavelin@umea.se

Ibrahim Alhakim
biträdande rektor
MID, FOR
Språkintroduktion
070-645 23 45 
ibrahim.alhakim@umea.se

Katarina Nyman
biträdande rektor
Västra gy, DR
Språkintroduktion
070-699 08 69
katarina.nyman@umea.se

Carina Ovesson
administratör
Språkintrodukton
090-16 59 83
carina.ovesson@umea.se

Lena Lindström
samordnare, språkintroduktion
090-16 59 85 
070-699 43 47
lena.lindstrom.2@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.