Startsida Umeå kommun

Undervisningsgruppen Björken

Björken är en särskild undervisningsgrupp för att förstärka hemskolans insatser. Björken består av sju pedagoger. De erbjuder en väl anpassad studiegång där ett individanpassat arbetssätt är i fokus. Arbetet sker utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn och med ett lösningsinriktat perspektiv där bemötandet och förhållningssättet är av största vikt.

En kontinuerlig samverkan med hemskolan är en förutsättning för att eleverna ska känna trygghet och tillit när de ska återgå till hemskolan. 

Björken

  • Riktar sig till elever i behov av särskilt stöd inom Umeås grundskolor, årskurs 1-9.
  • Ger varje elev goda förutsättningar att klara skolsituationen.
  • Bidrar till elevens personliga, sociala och emotionella utveckling.
  • Har ett nära samarbete med föräldrar, hemskola och andra institutioner.
Kontakt

Rektor på hemskolan gör ansökan till Björken.

Lars Hammarsten
chef
090-16 50 03
070-585 20 54
lars.hammarsten@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.