Startsida Umeå kommun

Förskoleavdelning med tal- och språkstöd

Förskolan Rymden på Söderslätt har en avdelning, Språkstegen, som särskilt arbetar med barn som har kraftigt försenad och/eller avvikande tal- och språkutveckling. Avdelningen rymmer 10 barn i åldrarna 3 till 5 år. Språkstörningen ska vara identifierad av logoped och ska inte bero på andra funktionsnedsättningar som t ex psykisk utvecklingsstörning, hörselskada eller autismspektrumstörning.

Vilket stöd kan mitt barn få?

I de dagliga aktiviteterna vävs språkträning in på ett lekfullt sätt i till exempel lek, matsituation och vid påklädning. En viktig uppgift för personalen är att stärka barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek. Barnen ges stöd utifrån sitt specifika behov. Det är färre barn i gruppen och en högre personalbemanning än på en vanlig avdelning. Språkträning ges av logoped och/eller förskollärare individuellt och i grupp. Tecken som stöd används i den dagliga verksamheten.

Språket i centrum

En dag på en tal- och språkavdelning kännetecknas av tydlig struktur där språket står i centrum. Social träning är viktigt och de vuxna är lyhörda för barnets kommunikativa signaler och kan tolka när barnet inte kan göra sig förstått. Personalen förstärker talet med tecken och bilder för att kommunikationen ska bli tydligare.

Hur får mitt barn plats på Språkstegen?

Kontakta Logopedmottagningen för en utredning/utlåtande. Umeå kommuns anmälan och kö till förskola gäller även för den här gruppen barn.

Skicka logopediskt utlåtande och eventuellt kompletterande dokument till förskolans förskolechef.

Logoped samt förskolechef rådgör inför fördelningen av platser. Beslut tas av förskolechefen.

Kontakt

Eva Eriksson
förskolechef
förskolan Rymden
090-16 53 10
070-625 80 04
eva.eriksson.2@umea.se

Mer information

Ansök om plats

Använd Umeå kommuns blankett vid ansökan.

Vanlig avgift för barnomsorg i Umeå kommun gäller.

Är du som förälder intresserad av att besöka oss och få veta mer om vår verksamhet kan du ringa, så kommer vi överens om en tid: 090-16 50 83.

Besöksadress: Vintergatan 2

Sidan har granskats 2018-01-31

Sidans kortadress: www.umea.se/talochsprakstod

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.