Startsida Umeå kommun

Grundsärskola och inriktning träningsskola

Elever i grundsärskolan har skolplikt i nio år och har även rätt till: ett till två extra skolår om eleven ej nått upp till kunskapsmålen.

En individuell utvecklingsplan ska upprättas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Grundsärskolans kursplaner omfattar tretton ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andra språk och teknik.

Inriktningen träningsskolans kursplaner omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Mer information

Blanketter

Skolskjuts

Skolverket (www.skolverket.se)

Hitta hit

Grundsärskola:

Hagaskolan (år 1–9)

Inriktning träningsskola:

Carlshöjdsskolan (år 1–9)

Ersängsskolan (år 1–9)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.