Startsida Umeå kommun

Ansökan till gymnasiesärskolan

Ansökan kan göras på blanketten som ska skrivas ut och skickas per post. Ansökningsblanketten hittar du via länk i högerspalten.

Viktig information inför ansökan:

  • Sista dag för ansökan till gymnasiesärskolans program är 16 februari 2018.
  • Notera att ingen ansökan ska göras via gymnasieantagningens webbplats. Det innebär att det inte kommer att behövas något lösenord från studie- och yrkesvägledare.
  • Elev som är folkbokförd i Umeå kommun skickar ansökan i original till Utbildningskontoret, Samordnare särskolan, 901 84 Umeå. Elev som är folkbokförd i annan kommun skickar ansökan till sin hemkommun.


Kontakt

Inger Edström Dahlgren Samordnare
090-16 12 81,
073-800 58 48
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.