Startsida Umeå kommun

Handledarinformation, gymnasiesärskolan

Att handleda ungdomar in i ett arbete/yrke är en viktig insats och en vinst för alla. För arbetsplatsen, eleven och samhället.

Eleverna går en yrkesutbildning och erfarenheten att vara på en arbetsplats är värdefullt för dem. Det ger utbildningen ökad kvalité och eleven får en inblick i sin framtida roll på arbetsmarknaden.

Med denna webbinformation vill vi ge en insikt i att vara handledare och en förståelse för de ungdomar som går gymnasiesärskolan.

Handledarinformation om arbetsplatsförlagt lärande

Kontakt

Catharina Dragenius
studie- och yrkesvägledare
090-16 24 13
073-064 40 41
catharina.dragenius@umea.se

Milton Hägglund
lärare
090-16 52 29
070-230 55 02
milton.hagglund@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.