Startsida Umeå kommun

Introduktion, handledarinformation

Följ informationen genom att klicka dig fram via de olika stegen. Introduktionen tar cirka 15–20 minuter.

Steg 1

Knapp 1

Steg 2

Knapp 2

Steg 3

Knapp 3

Steg 4

Knapp 4

Steg 5

Knapp 5

Steg 6

Knapp 6

Steg 7

Knapp 7

Steg 8

Knapp 8

Steg 9

Knapp 9

Steg 10

Knapp 10

Steg 11

Knapp 11

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.