Startsida Umeå kommun

Programutbud

Dragonskolan

Individuella program

De individuella programmen har inga programmål. Innehållet i utbildningen utgår i stället från den enskilde elevens behov och förutsättningar. Rektorn ansvarar för att skolan upprättar en individuell studieplan i dialog med eleven. Information om elevens tidigare skolgång kan vara värdefull information för att elevens studieplan utformas så att den ger eleven möjligheter att utvecklas så långt som möjligt.

Individuella programmens ämnesområden: Estetisk verksamhet, Hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle, språk och kommunikation

Forslundagymnasiet

Skog, mark och djur

På programmet skog, mark och djur får eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom natur och miljö samt naturbruksteknik. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med till exempel mark och utemiljöer, växter, växtmiljöer och djur. Programmet ger eleven möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera och samverka med andra människor.

Programgemensamma ämnen: Naturbruk, Naturbruksteknik, Biologi - naturbruk.

Fastighet, anläggning och byggnation

På programmet fastighet, anläggning och byggnation får eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom dessa områden. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med till exempel reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Programgemensamma ämnen: Bygg och anläggning, Fastighetsskötsel, Service och bemötande.

Midgårdsskolan

Administration, handel och varuhantering

På programmet får eleverna grundläggande färdigheter och kunskaper inom yrkesområdena administration, handel och varuhantering. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med till exempel enklare administrativa uppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation. Programmet ger eleven möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera och samverka med andra människor.

Programgemensamma ämnen: Administration, Handel, Information och kommunikation, Inköp och logistik, Service och bemötande.

Hotell, restaurang och bageri

På programmet får eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter för arbete inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med till exempel bageri - och konditorvaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. Programmet ger eleven möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera och samverka med andra människor.

Programgemensamma ämnen: Måltids och branschkunskap, Livsmedels och näringskunskap, Hotell, Bageri och konditorkunskap, Service och bemötande.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.